Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
jako tzw. extranei, czyli prowadzących wykłady jakby "zlecone" i gościnne. W tym czasie w stolicy kraju bawią Kallimach, Celtis, Sommerfeld (por. rozdz. III, pkt 1). Pod wpływem atmosfery miasta następują zmiany i na uczelni. I tak na przykład w 1488-1489 r. Jakub z Gostynina objaśnia Horacego, Wergiliusza i Stacjusza. Satyry Juwenalisa, Georgiki i Eneida Wergiliusza, Cycero, Owidiusz, Stacjusz - to tematy, ktore nie wypierają bynajmniej tradycyjnych zajęć arystotelesowskich, ale zajmują obok nich poczesne miejsce.
Były to zajęcia nieobowiązkowe, ale tak popularne, że rychło ściągnęły niechęć kół zachowawczych i kardynała Fryderyka Jagiellończyka, ówczesnego biskupa krakowskiego. Faktem jest, że na przełomie XV i
jako tzw. extranei, czyli prowadzących wykłady jakby "zlecone" i gościnne. W tym czasie w stolicy kraju bawią Kallimach, Celtis, Sommerfeld (por. rozdz. III, pkt 1). Pod wpływem atmosfery miasta następują zmiany i na uczelni. I tak na przykład w 1488-1489 r. Jakub z Gostynina objaśnia Horacego, Wergiliusza i Stacjusza. Satyry Juwenalisa, Georgiki i Eneida Wergiliusza, Cycero, Owidiusz, Stacjusz - to tematy, ktore nie wypierają bynajmniej tradycyjnych zajęć arystotelesowskich, ale zajmują obok nich poczesne miejsce.<br>Były to zajęcia nieobowiązkowe, ale tak popularne, że rychło ściągnęły niechęć kół zachowawczych i kardynała Fryderyka Jagiellończyka, ówczesnego biskupa krakowskiego. Faktem jest, że na przełomie XV i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego