Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
latach od Okrągłego Stołu wykonano w Instytucie na rzecz Ekorozwoju analizę realizacji przyjętych porozumień (Ekologiczny "Okrągły Stół" po trzech latach, 1993). Jak wynika z tej analizy, wielu postulatów nie zdołano zrealizować. Ministerstwo nadal sprawuje funkcje gospodarcze. Planowanie przestrzenne nadal jest oderwane od ochrony środowiska. Nie do końca zreformowano zarządzanie lasami. Środowiskotwórcza rola lasów nie jest uwzględniana w mechanizmach zarządzania. Inny postulat - poszukiwanie ponadregionalnych struktur zarządzania w ochronie środowiska, nadal jest w zawieszeniu, co powoduje poważne obciążenie w funkcjonowaniu resortu. Brak jest kodyfikacji prawa. Nie rozwiązana pozostaje sprawa służb ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, ale zmiana ustroju spowodowała, że teraz jest to zmartwienie
latach od Okrągłego Stołu wykonano w Instytucie na rzecz Ekorozwoju analizę realizacji przyjętych porozumień (<hi>Ekologiczny "Okrągły Stół" po trzech latach</>, 1993). Jak wynika z tej analizy, wielu postulatów nie zdołano zrealizować. Ministerstwo nadal sprawuje funkcje gospodarcze. Planowanie przestrzenne nadal jest oderwane od ochrony środowiska. Nie do końca zreformowano zarządzanie lasami. Środowiskotwórcza rola lasów nie jest uwzględniana w mechanizmach zarządzania. Inny postulat - poszukiwanie ponadregionalnych struktur zarządzania w ochronie środowiska, nadal jest w zawieszeniu, co powoduje poważne obciążenie w funkcjonowaniu resortu. Brak jest kodyfikacji prawa. Nie rozwiązana pozostaje sprawa służb ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, ale zmiana ustroju spowodowała, że teraz jest to zmartwienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego