Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
zajrzyj zresztą do tabeli 23-1);
- w trybie zapalanie każdemu przemieszczeniu kursora towarzyszy zapalenie punktów, przez które kursor przeszedł;
- w trybie gaszenie każde przesunięcie kursora powoduje gaszenie punktów, przez które przeszedł.

Przedstawiony powyżej skrót klawiaturowy jest związany z poleceniem z menu Inne, zmienianym naciśnięciami klawisza [F10] (oczywiście przy rozwiniętym menu). Standardowo jest tam widoczny napis [F10]-kursor. Naciśnięcie tego klawisza funkcyjnego powoduje zmianę nazwy pozycji menu odpowiednio na [F10]-zapalanie i [F10]-gaszenie. Aby wybrany w ten sposób stan zatwierdzić, należy dodatkowo nacisnąć klawisz [Enter]. Tak oto za sprawą jednego polecenia (będącego de facto przełącznikiem) całe menu nabiera cech pola dialogu
zajrzyj zresztą do tabeli 23-1);<br>- w trybie zapalanie każdemu przemieszczeniu kursora towarzyszy zapalenie punktów, przez które kursor przeszedł;<br>- w trybie gaszenie każde przesunięcie kursora powoduje gaszenie punktów, przez które przeszedł.<br><br>Przedstawiony powyżej skrót klawiaturowy jest związany z poleceniem z menu Inne, zmienianym naciśnięciami klawisza [F10] (oczywiście przy rozwiniętym menu). Standardowo jest tam widoczny napis [F10]-kursor. Naciśnięcie tego klawisza funkcyjnego powoduje zmianę nazwy pozycji menu odpowiednio na [F10]-zapalanie i [F10]-gaszenie. Aby wybrany w ten sposób stan zatwierdzić, należy dodatkowo nacisnąć klawisz [Enter]. Tak oto za sprawą jednego polecenia (będącego de facto przełącznikiem) całe menu nabiera cech pola dialogu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego