Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
szczególnie w rejonie ulicy Długiej i Długiego Targu - wykonano szereg prac adaptacyjnych na rzecz lokalizowanych tam usług turystycznych.
Następstwem możliwości budowania jedynie domów mieszkalnych i nikłego procentu związanych z nimi lokali użytkowych, były poszukiwania takich form architektury, które szanowałyby historyczne układy przestrzenne. Taką próbę stanowiła, zrealizowana w latach 60., zabudowa Starego Miasta w Malborku. Nowe bloki mieszkalne usytuowano mniej więcej wzdłuż dawnej linii zabudowy, rozczłonkowując je i utrzymując zbliżone do historycznej wysokości. Innym rozwiązaniem, wychodzącym naprzeciw zamiarom zharmonizowania i nawiązania do zabytkowej zabudowy, było wzniesienie na rynku w Jaworze 3-kondygnacyjnego bloku mieszkaniowego. Otrzymał on żelbetowe arkady i zewnętrzne podziały, odpowiadające historycznym
szczególnie w rejonie ulicy Długiej i Długiego Targu - wykonano szereg prac adaptacyjnych na rzecz lokalizowanych tam usług turystycznych.<br>Następstwem możliwości budowania jedynie domów mieszkalnych i nikłego procentu związanych z nimi lokali użytkowych, były poszukiwania takich form architektury, które szanowałyby historyczne układy przestrzenne. Taką próbę stanowiła, zrealizowana w latach 60., zabudowa &lt;name type="place"&gt;Starego Miasta w Malborku&lt;/&gt;. Nowe bloki mieszkalne usytuowano mniej więcej wzdłuż dawnej linii zabudowy, rozczłonkowując je i utrzymując zbliżone do historycznej wysokości. Innym rozwiązaniem, wychodzącym naprzeciw zamiarom zharmonizowania i nawiązania do zabytkowej zabudowy, było wzniesienie na rynku w Jaworze 3-kondygnacyjnego bloku mieszkaniowego. Otrzymał on żelbetowe arkady i zewnętrzne podziały, odpowiadające historycznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego