Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
pkt 5). Koncepcja nescio quid upowszechniła się w późnym renesansie, towarzyszyła sztuce manieryzmu, ale jej zarys był już u Albertiego.
Problem nescio quid i necessitas w kontekście Psałterza, jako części Biblii, nabiera znaczenia szczególnego. W XVI w., w atmosferze walk religijnych, spór o znaczenie jednego słowa przesłaniał nieraz wartości estetyczne Starego Testamentu (o przekładach Pisma świętego w XVI w. patrz rozdz. II, pkt 2). W tym samym jednak czasie ciekawość i pasja humanistów-filologów oraz rozwijające się bujnie studia grecystyczne i hebraistyczne otwierały drogi poznania oryginalnych tekstów Biblii i prowadziły do zakwestionowania autentycznej wartości łacińskiego przekładu św. Hieronima, zwanego potocznie Wulgatą. Konsekwencje
pkt 5). Koncepcja nescio quid upowszechniła się w późnym renesansie, towarzyszyła sztuce manieryzmu, ale jej zarys był już u Albertiego.<br>Problem nescio quid i necessitas w kontekście Psałterza, jako części Biblii, nabiera znaczenia szczególnego. W XVI w., w atmosferze walk religijnych, spór o znaczenie jednego słowa przesłaniał nieraz wartości estetyczne Starego Testamentu (o przekładach Pisma świętego w XVI w. patrz rozdz. II, pkt 2). W tym samym jednak czasie ciekawość i pasja humanistów-filologów oraz rozwijające się bujnie studia grecystyczne i hebraistyczne otwierały drogi poznania oryginalnych tekstów Biblii i prowadziły do zakwestionowania autentycznej wartości łacińskiego przekładu św. Hieronima, zwanego potocznie Wulgatą. Konsekwencje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego