Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
też nieraz księgi pierwszych proroków wraz z Pięcioksięgiem nazywa się deuteronomicznym cyklem historycznym. Został on bowiem ostatecznie zredagowany pod wpływem tych samych idei i wydarzeń, które spowodowały powstanie Deuteronomium. W cyklu tym zachowało się wiele cennych, historycznych wiadomości, stanowiących najważniejsze źródło do poznania dawnych dziejów plemion hebrajskich. Pozostałe księgi historyczne Starego Testamentu znajdują się w trzeciej części Biblii hebrajskiej i należą do cyklu kronikarskiego. Są to księgi: pierwsza i druga Kronik oraz Ezdrasza i Nehemiasza.

Księga Jozuego
Treścią tej księgi jest opowieść o podboju Kanaanu przez zjednoczone plemiona izraelskie pod wodzą Jozuego i kolejnym podziale zdobytego kraju między poszczególne plemiona. Tradycja judaizmu
też nieraz księgi pierwszych proroków wraz z Pięcioksięgiem nazywa się deuteronomicznym cyklem historycznym. Został on bowiem ostatecznie zredagowany pod wpływem tych samych idei i wydarzeń, które spowodowały powstanie Deuteronomium. W cyklu tym zachowało się wiele cennych, historycznych wiadomości, stanowiących najważniejsze źródło do poznania dawnych dziejów plemion hebrajskich. Pozostałe księgi historyczne Starego Testamentu znajdują się w trzeciej części Biblii hebrajskiej i należą do cyklu kronikarskiego. Są to księgi: pierwsza i druga Kronik oraz Ezdrasza i Nehemiasza.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Księga Jozuego&lt;/&gt;<br>Treścią tej księgi jest opowieść o podboju Kanaanu przez zjednoczone plemiona izraelskie pod wodzą Jozuego i kolejnym podziale zdobytego kraju między poszczególne plemiona. Tradycja judaizmu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego