Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Pamiętnik Literacki
Nr: 12
Miejsce wydania: Londyn
Rok: 1988
objęliby kustosze i bibliotekarze na pewno kompetentni, ale na miejsce
portretu księcia Adama powieszono by podobiznę Jarosława Dąbrowskiego i obchody trzeciomajowe musiałyby się odbywać gdzie indziej. Być może, że władze PRL poskąpiłyby dewiz
zachodnich na utrzymanie instytucji i zbiory przeniesiono by do
kraju, pamiątki po Mickiewiczu do Muzeum Literatury na Starym Mieście, obrazy Boznańskiej i Pankiewicza do Muzeum Narodowego, a książki i rękopisy zapewne do biblioteki Instytutu Badań Literackich w pałacu Staszica.

Gdyby zaś po procesie Towarzystwo Historyczno-Literackie skapitulowało i opuściło gmach ze swoim majątkiem? Należy tu przypomnieć, że w r. 1959, tuż przed zakończeniem procesu, francuskie Zgromadzenie Narodowe (Parlament) uchwaliło
objęliby kustosze i bibliotekarze na pewno kompetentni, ale na miejsce<br>portretu księcia Adama powieszono by podobiznę Jarosława Dąbrowskiego i obchody trzeciomajowe musiałyby się odbywać gdzie indziej. Być może, że władze PRL poskąpiłyby dewiz<br>zachodnich na utrzymanie instytucji i zbiory przeniesiono by do<br>kraju, pamiątki po Mickiewiczu do Muzeum Literatury na Starym Mieście, obrazy Boznańskiej i Pankiewicza do Muzeum Narodowego, a książki i rękopisy zapewne do biblioteki Instytutu Badań Literackich w pałacu Staszica.<br><br>Gdyby zaś po procesie Towarzystwo Historyczno-Literackie skapitulowało i opuściło gmach ze swoim majątkiem? Należy tu przypomnieć, że w r. 1959, tuż przed zakończeniem procesu, francuskie Zgromadzenie Narodowe (Parlament) uchwaliło
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego