Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
ludność polska zamieszkująca zachodnie i północne pogranicza. Zdecydowana większość polskich Żydów (w 1938 r. - ok. 3,2 mln) wyznawała religię mojżeszową; tylko nieliczni z nich ulegli polonizacji. W Polsce mieszkali również - m.in. na terenie Wileńszczyzny - potomkowie Tatarów, wyznawcy religii mahometańskiej. Obok istniały wsie Karaimów, których religia opierała się na Starym Testamencie. Ta różnorodność wyznań wynikała z wielonarodowościowego składu społeczeństwa i wcześniejszej polityki zaborców, stanowiła także historyczne dziedzictwo tolerancji, obowiązującej w dawnej Rzeczypospolitej, a pozwalającej na rozwijanie się na obszarach polskich różnych kultur.

Wśród wszystkich wyznań - równych w obliczu prawa państwowego - szczególne znaczenie miał Kościół rzymskokatolicki , kierowany od 1926 r. przez prymasa
ludność polska zamieszkująca zachodnie i północne pogranicza. Zdecydowana większość polskich Żydów (w 1938 r. - ok. 3,2 mln) wyznawała religię mojżeszową; tylko nieliczni z nich ulegli polonizacji. W Polsce mieszkali również - m.in. na terenie Wileńszczyzny - potomkowie Tatarów, wyznawcy religii mahometańskiej. Obok istniały wsie Karaimów, których religia opierała się na Starym Testamencie. Ta różnorodność wyznań wynikała z wielonarodowościowego składu społeczeństwa i wcześniejszej polityki zaborców, stanowiła także historyczne dziedzictwo tolerancji, obowiązującej w dawnej Rzeczypospolitej, a pozwalającej na rozwijanie się na obszarach polskich różnych kultur.<br><br>Wśród wszystkich wyznań - równych w obliczu prawa państwowego - szczególne znaczenie miał Kościół rzymskokatolicki , kierowany od 1926 r. przez prymasa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego