Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
Sdz 9, 7-15; Rdz 10, 9; 1 Sam 24, 14; 1 Krl 20, 11; Jer 23, 28; 31, 29).
Ten typ mądrości miał wówczas niejako międzynarodowy charakter. Przypowieści i aforyzmy przenikały z kraju do kraju, od ludu do ludu w drodze ustnego przekazu. Świadectwem tego mogą być spotykane w Starym Testamencie wzmianki o różnych ludach sławnych ze swej mądrości. Wymieniają one np. Edom (Jer 49, 7; Abd 8; Hb 2, 11), Tyr (Ez 28, 2-7), Egipt (Rdz 41, 8; Wj 7, 11; 1 Krl 4, 20; Iz 19, 11) oraz Babilon (Iz 44, 25; Jer 50, 35; 51, 57). Istnieją
Sdz 9, 7-15; Rdz 10, 9; 1 Sam 24, 14; 1 Krl 20, 11; Jer 23, 28; 31, 29). <br>Ten typ mądrości miał wówczas niejako międzynarodowy charakter. Przypowieści i aforyzmy przenikały z kraju do kraju, od ludu do ludu &lt;page nr= 208&gt; w drodze ustnego przekazu. Świadectwem tego mogą być spotykane w Starym Testamencie wzmianki o różnych ludach sławnych ze swej mądrości. Wymieniają one np. Edom (Jer 49, 7; Abd 8; Hb 2, 11), Tyr (Ez 28, 2-7), Egipt (Rdz 41, 8; Wj 7, 11; 1 Krl 4, 20; Iz 19, 11) oraz Babilon (Iz 44, 25; Jer 50, 35; 51, 57). Istnieją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego