Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
wiele wyjaśnia; rozwój systemów finansowych i potrzeby polityki gospodarczej spowodowały jednak, że z czasem okazało się ono niewystarczające. Po pierwsze dlatego, że - jak staraliśmy się pokazać - coraz więcej instrumentów finansowych zaczęło pełnić niektóre funkcje pieniądza, a po drugie dlatego, że wymogi prowadzenia polityki gospodarczej narzuciły konieczność odmiennego spojrzenia na pieniądz.

Statystyczne definicje pieniądza
Statystyczne (empiryczne) definicje (określenia) pieniądza powstały po drugiej wojnie światowej w związku z potrzebami polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Są to definicje ilościowe; utożsamiają one pieniądz z jego zasobem (masą) znajdującym się w posiadaniu podmiotów niefinansowych (zazwyczaj przedsiębiorstw i gospodarstw domowych).
Takie podejście doprowadziło do utożsamienia pieniądza
wiele wyjaśnia; rozwój systemów finansowych i potrzeby polityki gospodarczej spowodowały jednak, że z czasem okazało się ono niewystarczające. Po pierwsze dlatego, że - jak staraliśmy się pokazać - coraz więcej instrumentów finansowych zaczęło pełnić niektóre funkcje pieniądza, a po drugie dlatego, że wymogi prowadzenia polityki gospodarczej narzuciły konieczność odmiennego spojrzenia na pieniądz.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Statystyczne definicje pieniądza&lt;/&gt;<br>Statystyczne (empiryczne) definicje (określenia) pieniądza powstały po drugiej wojnie światowej w związku z potrzebami polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Są to definicje ilościowe; utożsamiają one pieniądz z jego zasobem (masą) znajdującym się w posiadaniu podmiotów niefinansowych (zazwyczaj przedsiębiorstw i gospodarstw domowych).<br>Takie podejście doprowadziło do utożsamienia pieniądza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego