Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. 00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 26 tel. 627 10 00, fax 627 10 10Główny Urząd Statystyczny
Departament Przedsiębiorstw
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Małe przedsiębiorstwa w Polsce
Badanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 5 osób Główny Urząd Statystyczny prowadzi od 1990 r. W odróżnieniu od badań z lat poprzednich, badanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw za 1997 r. zostało przeprowadzone za okres całego roku (styczeń - grudzień). Dotychczasowe badania z omawianego zakresu przeprowadzane były na koniec września każdego roku, a prezentowane dane obejmowały szacunkowe wyniki działalności za czwarty kwartał każdego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. 00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 26 tel. 627 10 00, fax 627 10 10&lt;/&gt;<br><br><br>&lt;div type="advert"&gt;<br>&lt;tit&gt;Główny Urząd Statystyczny <br>Departament Przedsiębiorstw&lt;/&gt;<br>al. Niepodległości 208 <br>00-925 Warszawa<br><br>&lt;tit&gt;Małe przedsiębiorstwa w Polsce&lt;/&gt;<br>Badanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 5 osób Główny Urząd Statystyczny prowadzi od 1990 r. W odróżnieniu od badań z lat poprzednich, badanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw za 1997 r. zostało przeprowadzone za okres całego roku (styczeń - grudzień). Dotychczasowe badania z omawianego zakresu przeprowadzane były na koniec września każdego roku, a prezentowane dane obejmowały szacunkowe wyniki działalności za czwarty kwartał każdego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego