Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
wdrożeniowe nad funduszami przemysłowymi i regionalnymi zostały przerwane. 29 czerwca 2000r. Sejm przyjął ustawę uchylającą ustawę o funduszach przemysłowych (Dz.U. nr 60, poz. 703).

Rozdział VII Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych - dane liczbowe

1.Wprowadzenie

1.1.Uwagi metodyczne

Statystykę przekształceń własnościowych prowadzą na szczeblu centralnym dwie instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). GUS od września 1991r. publikuje, ostatnio w cyklu półrocznym, w serii "Informacje i opracowania statystyczne" zeszyty pt. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. GUS wydał również dwukrotnie (według stanu na koniec 1995r. oraz 1996r.) w serii "Studia i analizy statystyczne" obszerniejsze, analityczne opracowania pt. Przekształcenia
wdrożeniowe nad funduszami przemysłowymi i regionalnymi zostały przerwane. 29 czerwca 2000r. Sejm przyjął ustawę uchylającą ustawę o funduszach przemysłowych (Dz.U. nr 60, poz. 703).<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział VII Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych - dane liczbowe&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.Wprowadzenie&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1.1.Uwagi metodyczne&lt;/&gt;<br><br>Statystykę przekształceń własnościowych prowadzą na szczeblu centralnym dwie instytucje: Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). GUS od września 1991r. publikuje, ostatnio w cyklu półrocznym, w serii "Informacje i opracowania statystyczne" zeszyty pt. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. GUS wydał również dwukrotnie (według stanu na koniec 1995r. oraz 1996r.) w serii "Studia i analizy statystyczne" obszerniejsze, analityczne opracowania pt. Przekształcenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego