Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
0% respondentów.

WIEDZA I PRZEKONANIA NA TEMAT SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Używanie substancji psychoaktywnych spotyka się często z przejawami społecznego potępienia. Jest ono znacznie silniejsze, gdy chodzi o substancje nielegalne. W tabeli 47. zamieszczono oceny badanych, dokonywane na skali od zdecydowania potępiam do zdecydowanie nie potępiam, odnośnie używania przez osiemnastolatka poszczególnych substancji,.
Tabela 47. Stopień społecznego potępienia używania przez osiemnastolatka wybranych substancji psychoaktywnych


Na liście substancji poddanych ocenie znalazły się zarówno środki legalne (papierosy, napoje alkoholowe), jak i nielegalne (marihuana, amfetamina, kokaina, heroina). Zgodnie z przewidywaniami te pierwsze zasadniczo rzadziej spotykały się z potępieniem. Warto zauważyć, że odsetki badanych potępiających używanie takich substancji
0% respondentów. <br><br>&lt;tit&gt;WIEDZA I PRZEKONANIA NA TEMAT SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH&lt;/&gt;<br> Używanie substancji psychoaktywnych spotyka się często z przejawami społecznego potępienia. Jest ono znacznie silniejsze, gdy chodzi o substancje nielegalne. W tabeli 47. zamieszczono oceny badanych, dokonywane na skali od zdecydowania potępiam do zdecydowanie nie potępiam, odnośnie używania przez osiemnastolatka poszczególnych substancji,. <br>Tabela 47. Stopień społecznego potępienia używania przez osiemnastolatka wybranych substancji psychoaktywnych<br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br> Na liście substancji poddanych ocenie znalazły się zarówno środki legalne (papierosy, napoje alkoholowe), jak i nielegalne (marihuana, amfetamina, kokaina, heroina). Zgodnie z przewidywaniami te pierwsze zasadniczo rzadziej spotykały się z potępieniem. Warto zauważyć, że odsetki badanych potępiających używanie takich substancji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego