Typ tekstu: Książka
Autor: Ryszka Franciszek
Tytuł: Noc i mgła
Rok wydania: 1962
Rok powstania: 1997
wiele mniej niż premier pruski, szef lotnictwa Rzeszy (awansowany na generała, a później na feldmarszałka, przy przeskoczeniu wielu szczebli kariery wojskowej), kierownik urzędu gospodarki wojennej (Urząd Planu Czteroletniego, o czym niżej), naczelny łowczy i szef służb leśnej (Reichsjagd- und Forstmeister) itd.
Do zwalczania "wewnętrznych wrogów" powołano zatem do życia Pruską Tajną Policję Państwową (Preussische Geheime Staatspolizei, w skrócie gestapo) jako służbę wykonawczą Gestapoamtu. Policja ta miała oddziały we wszystkich okręgach administracyjnych Prus (Staatspolizeisellen) i podlegała formalnie ministrowi spraw wewnętrznych. Niemniej był to początkowo wyłącznie resort Göringa. Niebawem miał być przez niego wykorzystany przy rozprawie z przeciwnikiem wewnątrz partii. Himmler, główny antagonista
wiele mniej niż premier pruski, szef lotnictwa Rzeszy (awansowany na generała, a później na feldmarszałka, przy przeskoczeniu wielu szczebli kariery wojskowej), kierownik urzędu gospodarki wojennej (Urząd Planu Czteroletniego, o czym niżej), naczelny łowczy i szef służb leśnej (&lt;name type="org"&gt;Reichsjagd- und Forstmeister&lt;/&gt;) itd.<br>Do zwalczania "wewnętrznych wrogów" powołano zatem do życia &lt;name type="org"&gt;Pruską Tajną Policję Państwową (Preussische Geheime Staatspolizei&lt;/&gt;, w skrócie gestapo) jako służbę wykonawczą &lt;name type="org"&gt;Gestapoamtu&lt;/&gt;. Policja ta miała oddziały we wszystkich okręgach administracyjnych Prus (&lt;name type="org"&gt;Staatspolizeisellen&lt;/&gt;) i podlegała formalnie ministrowi spraw wewnętrznych. Niemniej był to początkowo wyłącznie resort Göringa. Niebawem miał być przez niego wykorzystany przy rozprawie z przeciwnikiem wewnątrz partii. &lt;name type="person"&gt;Himmler&lt;/&gt;, główny antagonista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego