Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
błędy popełnione w przygotowaniu i przeprowadzeniu. Podkreślano, jak ważne są predyspozycje osobiste funkcjonariusza i że powinien on budzić zaufanie u tajnego współpracownika i wpływać korzystnie na jego pracę.

Każdy oficer zobowiązany był do stałej kontroli współpracownika (poprzez innych TW lub np. podsłuch), do pomysłowego organizowania zadań i do systematycznego szkolenia. Tajny współpracownik składał raporty na piśmie, rzadko ustnie, i otrzymywał gratyfikację. Instrukcja nakazywała: "nagradzać osiągnięcia, sumienność i inicjatywę (nagroda pieniężna, rzeczowa lub pomoc w problemach życiowych), mając na uwadze, aby nagrody nie stały się czynnikiem skłaniającym do nierzeczowego lub nieobiektywnego informowania".

Jeśli TW wykonał zadanie i przestawał być przydatny, służba zawieszała
błędy popełnione w przygotowaniu i przeprowadzeniu. Podkreślano, jak ważne są predyspozycje osobiste funkcjonariusza i że powinien on budzić zaufanie u tajnego współpracownika i wpływać korzystnie na jego pracę.<br><br>Każdy oficer zobowiązany był do stałej kontroli współpracownika (poprzez innych TW lub np. podsłuch), do pomysłowego organizowania zadań i do systematycznego szkolenia. Tajny współpracownik składał raporty na piśmie, rzadko ustnie, i otrzymywał gratyfikację. Instrukcja nakazywała: "nagradzać osiągnięcia, sumienność i inicjatywę (nagroda pieniężna, rzeczowa lub pomoc w problemach życiowych), mając na uwadze, aby nagrody nie stały się czynnikiem skłaniającym do nierzeczowego lub nieobiektywnego informowania".<br><br>Jeśli TW wykonał zadanie i przestawał być przydatny, służba zawieszała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!