Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
identyczne. W związku z powyższym ograniczymy nasze rozważania do mnożnika wydatków rządowych, wychodząc od podejścia zapisanego w równaniu (9.30), zgodnie z którym zmiany dochodu narodowego przy przechodzeniu od jednego stanu równowagi do drugiego muszą być równe zmianie agregatowego popytu.Mnożnik wydatków rządowych (oznaczamy go mg) ma zatem następującą postać:Taką samą formułę mnożnika otrzymamy obliczając pochodną poziomu dochodu narodowego w stanie równowagi z równania (9.44) względem wydatków rządowych

Wyprowadzimy teraz mnożnik podatkowy, określający wpływ zmiany podatków autonomicznych na zmianę dochodu narodowego. Biorąc pod uwagę równania (9.30) i (9.43) wyznaczamy zmiany dochodu narodowego i odpowiadające im zmiany agregatowego popytu
identyczne. W związku z powyższym ograniczymy nasze rozważania do mnożnika wydatków rządowych, wychodząc od podejścia zapisanego w równaniu (9.30), zgodnie z którym zmiany dochodu narodowego przy przechodzeniu od jednego stanu równowagi do drugiego muszą być równe zmianie agregatowego popytu. <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Mnożnik wydatków rządowych (oznaczamy go mg) ma zatem następującą postać: <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Taką samą formułę mnożnika otrzymamy obliczając pochodną poziomu dochodu narodowego w stanie równowagi z równania (9.44) względem wydatków rządowych &lt;gap&gt;<br><br>Wyprowadzimy teraz mnożnik podatkowy, określający wpływ zmiany podatków autonomicznych na zmianę dochodu narodowego. Biorąc pod uwagę równania (9.30) i (9.43) wyznaczamy zmiany dochodu narodowego i odpowiadające im zmiany agregatowego popytu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego