Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
mikrokomputerze PSION, przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu opracowanego oprogramowania TAKSACJA. Zestawienie cech generujących wartość nieruchomości na potrzeby PTN i zasady ich kodowania zawarto w tablicy 3.15.


Informacje opisujące cechy generujące wartość nieruchomości - zestawione w tablicy 3.15 - stanowić mogą także element składowy bazy danych opisowych na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości.
Przykładem zastosowania programu TAKSACJA jest rys. 3.19 przedstawiający:
- mapę ewidencyjną działki zabudowanej,
- informacje opisujące cechy generujące wartość działki i budynku, pozyskane podczas inwentaryzacji terenowej wykonanej za pomocą rejestratora PSION.

3.5. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie na potrzeby inżynierii środowiska
3.5.1. Uwagi
mikrokomputerze PSION, przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu opracowanego oprogramowania TAKSACJA. Zestawienie cech generujących wartość nieruchomości na potrzeby PTN i zasady ich kodowania zawarto w tablicy 3.15.<br><br>&lt;gap&gt;<br>Informacje opisujące cechy generujące wartość nieruchomości - zestawione w tablicy 3.15 - stanowić mogą także element składowy bazy danych opisowych na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości.<br>Przykładem zastosowania programu TAKSACJA jest rys. 3.19 przedstawiający:<br>- mapę ewidencyjną działki zabudowanej,<br>- informacje opisujące cechy generujące wartość działki i budynku, pozyskane podczas inwentaryzacji terenowej wykonanej za pomocą rejestratora PSION.<br><br>&lt;tit&gt;3.5. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie na potrzeby inżynierii środowiska&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;3.5.1. Uwagi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego