Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
S. Czarnieckiego stanowiący syntetyczne ujęcie poglądów tego autora na rozwój nauk geologicznych od XVI w. do czasów najnowszych. Jest to druga edycja szkicu zamieszczonego w czasopiśmie "Życie Nadnoteckie" w 1976 r.
Mimo skromnego rozmiaru, książka poświecona Staszicowi jest bez wątpienia jednym z wartościowych opracowań, jakie ukazały się po ostatniej wojnie. Tolerancyjność (może czasem nawet nadmierna) redaktora wpłynęła nie tylko na jej ostateczny kształt, ale także na różnorodność koncepcyjną poszczególnych artykułów (od esejów literackich po wojującą publicystykę). Istnieje wiele sprzeczności pomiędzy stwierdzeniami zawartymi w poszczególnych opracowaniach, ale jest to w pewnym stopniu następstwem dopuszczania różnych konwencji pisarskich. Książka jest jednak kierowana do
S. Czarnieckiego stanowiący syntetyczne ujęcie poglądów tego autora na rozwój nauk geologicznych od XVI w. do czasów najnowszych. Jest to druga edycja szkicu zamieszczonego w czasopiśmie "Życie Nadnoteckie" w 1976 r.<br> Mimo skromnego rozmiaru, książka poświecona Staszicowi jest bez wątpienia jednym z wartościowych opracowań, jakie ukazały się po ostatniej wojnie. Tolerancyjność (może czasem nawet nadmierna) redaktora wpłynęła nie tylko na jej ostateczny kształt, ale także na różnorodność koncepcyjną poszczególnych artykułów (od esejów literackich po wojującą publicystykę). Istnieje wiele sprzeczności pomiędzy stwierdzeniami zawartymi w poszczególnych opracowaniach, ale jest to w pewnym stopniu następstwem dopuszczania różnych konwencji pisarskich. Książka jest jednak kierowana do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego