Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
choć rzecz jasna również i z przyczyn wewnętrznych - przykładał Piłsudski tak wielką wagę do tworzenia i rozbudowy wojska".
Wojsko stanowiło w planach Piłsudskiego także istotny czynnik w walce o władzę. Organizację narodowego, niezależnego od zaborców wojska, podjęła już Rada Regencyjna i podległy jej rząd Świeżyńskiego jeszcze w październiku 1918 r. Trzonem tworzonej armii były oddziały Polskiej Siły Zbrojnej, tzw. Polnische Wehrmacht, złożonej z dwóch pułków piechoty (około 4000 żołnierzy) oraz ochotników głównie z szeregów byłych legionistów i POW. W kraju przebywało wówczas około 30 tys. członków POW, 15 tys. byłych legionistów oraz ponad 20 tys. żołnierzy polskich formacji wojskowych, utworzonych na
choć rzecz jasna również i z przyczyn wewnętrznych - przykładał Piłsudski tak wielką wagę do tworzenia i rozbudowy wojska"&lt;/&gt;.<br>Wojsko stanowiło w planach Piłsudskiego także istotny czynnik w walce o władzę. Organizację narodowego, niezależnego od zaborców wojska, podjęła już Rada Regencyjna i podległy jej rząd Świeżyńskiego jeszcze w październiku 1918 r. Trzonem tworzonej armii były oddziały Polskiej Siły Zbrojnej, tzw. Polnische Wehrmacht, złożonej z dwóch pułków piechoty (około 4000 żołnierzy) oraz ochotników głównie z szeregów byłych legionistów i POW. W kraju przebywało wówczas około 30 tys. członków POW, 15 tys. byłych legionistów oraz ponad 20 tys. żołnierzy polskich formacji wojskowych, utworzonych na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego