Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Beger. Minister Hübner powinna stanąć przed Trybunałem Stanu za efekt negocjacji, a nie przed Komisją Europejską.
Czasu zostało niewiele. - Dalsza procedura mianowania nowych komisarzy jest skomplikowana - tłumaczy Reijo Kempinen. Najpierw przewodniczący KE musi między nich rozdzielić teki, potem ujawnia w pełną listę kandydatów i przesyła ją do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu. Tu przyszłych komisarzy czeka seria przesłuchań, a następnie ostateczne zatwierdzenie przez Radę UE.
Na razie politycy składają swoje propozycje w Sejmie. Klub PiS złożył wczoraj projekt ustawy o współpracy rządu z Sejmem w sprawach członkostwa Polski w UE oraz o powołaniu parlamentarnej komisji ds. europejskich. Według projektu komisja opiniowałaby kandydatów na
Beger&lt;/&gt;. Minister &lt;name type="person"&gt;Hübner&lt;/&gt; powinna stanąć przed &lt;name type="org"&gt;Trybunałem Stanu&lt;/&gt; za efekt negocjacji, a nie przed &lt;name type="org"&gt;Komisją Europejską&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>Czasu zostało niewiele. &lt;q&gt;&lt;transl&gt;- Dalsza procedura mianowania nowych komisarzy jest skomplikowana&lt;/&gt;&lt;/&gt; - tłumaczy &lt;name type="person"&gt;Reijo Kempinen&lt;/&gt;. Najpierw przewodniczący &lt;name type="org"&gt;KE&lt;/&gt; musi między nich rozdzielić teki, potem ujawnia w pełną listę kandydatów i przesyła ją do zatwierdzenia &lt;name type="org"&gt;Parlamentowi Europejskiemu&lt;/&gt;. Tu przyszłych komisarzy czeka seria przesłuchań, a następnie ostateczne zatwierdzenie przez &lt;name type="org"&gt;Radę UE&lt;/&gt;.<br>Na razie politycy składają swoje propozycje w &lt;name type="org"&gt;Sejmie&lt;/&gt;. Klub &lt;name type="org"&gt;PiS&lt;/&gt; złożył wczoraj projekt ustawy o współpracy rządu z &lt;name type="org"&gt;Sejmem&lt;/&gt; w sprawach członkostwa &lt;name type="place"&gt;Polski&lt;/&gt; w &lt;name type="org"&gt;UE&lt;/&gt; oraz o powołaniu parlamentarnej komisji ds. europejskich. Według projektu komisja opiniowałaby kandydatów na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego