Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 10.02 (40)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
zł zysku (13 było na plusie, 2 na minusie). Najwięcej, bo 3,4 mln zł, wniósł zakład w Strzelcach Opolskich, który opanował ok. 40 proc. polskiego rynku obuwia roboczego. Płk Wojciech Kaliński, kierownik zespołu do spraw przedsiębiorstw i zatrudnienia w Centralnym Zarządzie Więziennictwa, spodziewa się, że firmy przywięzienne pozostaną państwowe. Tyle jest tu barier i ograniczeń, że trudno byłoby znaleźć inwestora do prywatyzacji.

W firmach przywięziennych państwo, za sprawą odrębnych regulacji prawnych, nie ma problemu z egzekwowaniem praw właścicielskich. Tu nie ma rad pracowniczych, a wpływ związków zawodowych jest ograniczony. Podobnie jest w PP podległych ministrowi obrony narodowej, który nadzoruje 23
zł zysku (13 było na plusie, 2 na minusie). Najwięcej, bo 3,4 mln zł, wniósł zakład w Strzelcach Opolskich, który opanował ok. 40 proc. polskiego rynku obuwia roboczego. Płk Wojciech Kaliński, kierownik zespołu do spraw przedsiębiorstw i zatrudnienia w Centralnym Zarządzie Więziennictwa, spodziewa się, że firmy przywięzienne pozostaną państwowe. Tyle jest tu barier i ograniczeń, że trudno byłoby znaleźć inwestora do prywatyzacji.<br><br>W firmach przywięziennych państwo, za sprawą odrębnych regulacji prawnych, nie ma problemu z egzekwowaniem praw właścicielskich. Tu nie ma rad pracowniczych, a wpływ związków zawodowych jest ograniczony. Podobnie jest w PP podległych ministrowi obrony narodowej, który nadzoruje 23
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego