Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1998
W.A.B. prowadzi
Grupa Wydawnicza PG 2000 spółka z o.o.
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
Tel. (22) 635 75 57
Tel./fax (22) 635 15 25


Kwartalnik hitoryczny Karta
KARTA 23
Karta
Niemcy a UPA
Kontrrewolucja 1980-81
Ekspedycje do Mongolii 1912-13 - fotografie
Niemcy a UPA 1944 - rozmowy o współpracy w dokurnentach niemieckich i ukraińskich
Wobec II wojny - relacja z pogranicza polsko-nierntechiego
Kontrrewolueja - działania władz zmierzające do wprowadzenia stanu wojennego 1980-81
Tematy "Karty"
Ziemie polskie przed I wojną i odzyskanie niepodległości
dzienniki i wspomnienia ziemiańskie 1905-18 (nr 19); ekspedycje do Mongolii 1912-13
W.A.B. prowadzi<br>Grupa Wydawnicza PG 2000 spółka z o.o.<br>ul. Nowolipie 9/11<br>00-150 Warszawa<br>Tel. (22) 635 75 57<br>Tel./fax (22) 635 15 25&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="press"&gt;<br>&lt;tit&gt;Kwartalnik hitoryczny Karta&lt;/&gt;<br>KARTA 23<br>Karta<br>Niemcy a UPA<br>Kontrrewolucja 1980-81<br>Ekspedycje do Mongolii 1912-13 - fotografie<br>Niemcy a UPA 1944 - rozmowy o współpracy w dokurnentach niemieckich i ukraińskich<br>Wobec II wojny - relacja z pogranicza polsko-nierntechiego<br>Kontrrewolueja - działania władz zmierzające do wprowadzenia stanu wojennego 1980-81<br>&lt;tit&gt;Tematy "Karty"&lt;/&gt;<br>Ziemie polskie przed I wojną i odzyskanie niepodległości<br>dzienniki i wspomnienia ziemiańskie 1905-18 (nr 19); ekspedycje do Mongolii 1912-13
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego