Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
18. Karami zasadniczymi są:
1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana.
Art. 19. Kara aresztu trwa najmniej 1 tydzień, najwyżej 3 miesiące; wymierza się ją w miesiącach i tygodniach.
Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa najmniej 1 miesiąc, najwyżej 3 miesiące; wymierza się ją w miesiącach.
§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:
1) nie może bez zgody organu orzekającego zmienić miejsca stałego pobytu; 2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez organ orzekający; 3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
Art. 21. § 1. Obowiązek określony w art. 20 § 2 pkt. 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej
18. Karami zasadniczymi są:<br>1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana.<br>Art. 19. Kara aresztu trwa najmniej 1 tydzień, najwyżej 3 miesiące; wymierza się ją w miesiącach i tygodniach.<br>Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa najmniej 1 miesiąc, najwyżej 3 miesiące; wymierza się ją w miesiącach.<br>§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:<br>1) nie może bez zgody organu orzekającego zmienić miejsca stałego pobytu; 2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez organ orzekający; 3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.<br>Art. 21. § 1. Obowiązek określony w art. 20 § 2 pkt. 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego