Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
umowy prywatyzacyjnej PZU SA, w którym Skarb Państwa ciągle posiadał 56 akcji. Firma Eureko została obwiniona o niezrealizowanie umowy prywatyzacyjnej i przejęcie nadmiernej, w stosunku do posiadanych akcji, kontroli nad największą polską firmą ubezpieczeniową. Zdaniem Eureko kontrola ta wynikała wprost ze sformułowań zawartych w umowie prywatyzacyjnej podpisanej przez min. Wąsacza. W czasie kolejnych miesięcy kilkakrotnie zmieniane były władze spółki PZU SA oraz zależnej od niej, bardzo zyskownej spółki PZU-Życie SA. Kolejne zarządy zajmowały siedzibę spółki pod osłoną wynajętych agencji ochrony. W pomieszczeniach zarządu spółki odkryty został podsłuch. Sąd gospodarczy wielokrotnie zawieszał wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Działania ministra Chronowskiego zmierzające do
umowy prywatyzacyjnej PZU SA, w którym Skarb Państwa ciągle posiadał 56<symbol desc="per cent"> akcji. Firma Eureko została obwiniona o niezrealizowanie umowy prywatyzacyjnej i przejęcie nadmiernej, w stosunku do posiadanych akcji, kontroli nad największą polską firmą ubezpieczeniową. Zdaniem Eureko kontrola ta wynikała wprost ze sformułowań zawartych w umowie prywatyzacyjnej podpisanej przez min. Wąsacza. W czasie kolejnych miesięcy kilkakrotnie zmieniane były władze spółki PZU SA oraz zależnej od niej, bardzo zyskownej spółki PZU-Życie SA. Kolejne zarządy zajmowały siedzibę spółki pod osłoną wynajętych agencji ochrony. W pomieszczeniach zarządu spółki odkryty został podsłuch. Sąd gospodarczy wielokrotnie zawieszał wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Działania ministra Chronowskiego zmierzające do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego