Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
zauważyły wypowiedzi sędziwego "rewizjonisty".
Warto może przypomnieć, że Lukacs jest jednym z najwybitniejszych filozofów świata komunistycznego. Jest również znakomitym historykiem i teoretykiem literatury. Przed węgierską rewolucją antykolonialną w roku 1956 Lukacs był profesorem uniwersytetu w Budapeszcie, a jego wykłady przyczyniły się w znacznej mierze do zaszczepienia antystalinowskiego fermentu wśród. młodzieży. W czasie rewolucji był ministrem w rządzie Imre Nagy. Po upadku powstania został deportowany przez władze sowieckie. Według informacji prasy zachodniej Lukacsowi pozwolono wrócić do Budapesztu pod warunkiem, że powstrzyma się od jakiejkolwiek działalności politycznej.
Patrząc na losy i działalność Lukacs'a warto może zauważyć, że o ile rewizjoniści ekonomiczni w bloku wschodnim
zauważyły wypowiedzi sędziwego "rewizjonisty".<br>Warto może przypomnieć, że Lukacs jest jednym z najwybitniejszych filozofów świata komunistycznego. Jest również znakomitym historykiem i teoretykiem literatury. Przed węgierską rewolucją antykolonialną w roku 1956 Lukacs był profesorem uniwersytetu w Budapeszcie, a jego wykłady przyczyniły się w znacznej mierze do zaszczepienia antystalinowskiego fermentu wśród. młodzieży. W czasie rewolucji był ministrem w rządzie Imre Nagy. Po upadku powstania został deportowany przez władze sowieckie. Według informacji prasy zachodniej Lukacsowi pozwolono wrócić do Budapesztu pod warunkiem, że powstrzyma się od jakiejkolwiek działalności politycznej.<br>Patrząc na losy i działalność Lukacs'a warto może zauważyć, że o ile rewizjoniści ekonomiczni w bloku wschodnim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego