Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
szachowania Austrii lub Rosji. Tę samą politykę prowadził od jesieni 1795 r. następny rząd francuski, Dyrektoriat. W szczególności odmawiał on formowania polskich oddziałów wojskowych, by sobie nie krępować rąk w układach o pokój.
W jesieni 1796 r. przybył do Paryża gen. Jan Henryk Dąbrowski, jeden z najbardziej wsławionych dowódców Insurekcji. W porozumieniu z Agencją zaproponował raz jeszcze rządowi francuskiemu utworzenie legionów polskich; wskazywał, że na skutek zwycięstw Bonapartego znalazło się w ręku Francuzów kilka tysięcy rekrutów z Galicji, których można by użyć przeciw Austriakom. Dyrektoriat wyprawił Dąbrowskiego do Mediolanu, gdzie właśnie Bonaparte utworzył zależne od Francji państewko, Republikę Lombardzką. Między ambitnym generałem
szachowania Austrii lub Rosji. Tę samą politykę prowadził od jesieni 1795 r. następny rząd francuski, Dyrektoriat. W szczególności odmawiał on formowania polskich oddziałów wojskowych, by sobie nie krępować rąk w układach o pokój.<br>W jesieni 1796 r. przybył do Paryża gen. Jan Henryk Dąbrowski, jeden z najbardziej wsławionych dowódców Insurekcji. W porozumieniu z Agencją zaproponował raz jeszcze rządowi francuskiemu utworzenie legionów polskich; wskazywał, że na skutek zwycięstw Bonapartego znalazło się w ręku Francuzów kilka tysięcy rekrutów z Galicji, których można by użyć przeciw Austriakom. Dyrektoriat wyprawił Dąbrowskiego do Mediolanu, gdzie właśnie Bonaparte utworzył zależne od Francji państewko, Republikę Lombardzką. Między ambitnym generałem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego