Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
lub w oparciu o cenniki usług.
3. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA" SA za powstałą szkodę stanowi suma ubezpieczenia.
4. Odszkodowanie ustala się oddzielnie dla każdej grupy mienia wymienionego w § 54.
§ 61
W pozostałym zakresie do ubezpieczenia domów letniskowych stosuje się przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań.

Postanowienia końcowe
§ 62
1. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku, Prawa lokalowego oraz innych obowiązujących przepisów prawnych
lub w oparciu o cenniki usług.<br>3. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA" SA za powstałą szkodę stanowi suma ubezpieczenia.<br>4. Odszkodowanie ustala się oddzielnie dla każdej grupy mienia wymienionego w § 54.<br>§ 61<br>W pozostałym zakresie do ubezpieczenia domów letniskowych stosuje się przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań.<br><br>Postanowienia końcowe<br>§ 62<br>1. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.<br>2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku, Prawa lokalowego oraz innych obowiązujących przepisów prawnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego