Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
o godzinie 1000 jeżeli próbka o 12 75 min mierzona była w czasie od ((...)) i liczba impulsów w ciągu tych dziesięciu minut wynosiła 34650.
Robimy teraz uproszczenie, traktując ((...)) jako liczby impulsów, choć między aktywnością a liczbą jąder zachodzi tylko proporcjonalność. Mamy ((...)). Obliczamy ((...)) o godzinie ((...))
Aktywność próbki o godzinie 1000 wynosiła: ((...))
W praktyce stosujemy zwykle prostszy, choć w danym przypadku bardziej przybliżony, sposób obliczania aktywności wcześniejszej ((...)) z danej aktywności późniejszej (A) (2.2-7):
Średnia atywność A w imp/min wynosiła 3465 o godzinie 08 Stąd obliczamy aktywność ((...)) o godzinie 1000:

Najczęściej mamy do czynienia z obliczaniem aktywności wcześniejszej lub późniejszej, dysponując ilością
o godzinie 1000 jeżeli próbka o 12 75 min mierzona była w czasie od ((...)) i liczba impulsów w ciągu tych dziesięciu minut wynosiła 34650. <br> Robimy teraz uproszczenie, traktując ((...)) jako liczby impulsów, choć między aktywnością a liczbą jąder zachodzi tylko proporcjonalność. Mamy ((...)). Obliczamy ((...)) o godzinie ((...))<br> Aktywność próbki o godzinie 1000 wynosiła: ((...))<br> W praktyce stosujemy zwykle prostszy, choć w danym przypadku bardziej przybliżony, sposób obliczania aktywności wcześniejszej ((...)) z danej aktywności późniejszej (A) (2.2-7):<br> Średnia atywność A w imp/min wynosiła 3465 o godzinie 08 Stąd obliczamy aktywność ((...)) o godzinie 1000:<br> <br> Najczęściej mamy do czynienia z obliczaniem aktywności wcześniejszej lub późniejszej, dysponując ilością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego