Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
zawierającego specjalistyczne oprogramowanie w celu ich opracowania. Oprogramowanie to, bazując na wyznaczonych współrzędnych x, y wybranych punktów, pozwala na:
- obliczenie długości odcinków,
- obliczenie azymutów linii na podstawie współrzędnych dwóch określonych punktów,
- określenie równania linii przechodzącej przez wskazane punkty (aproksymacja wielomianowa),
- obliczanie pól figur ograniczonych zarówno bokami prostoliniowymi, jak i krzywoliniowymi.
W praktyce stosowane są trzy rodzaje digitalizacji (rys. 2.75):
- digitalizacja punktowa, której rezultatem sa współrzędne x, y oddzielnych punktów (rys. 2.75a),
- digitalizacja liniowa, w której przebieg linii zapisywany jest w postaci zbioru par współrzędnych x, y kolejnych, blisko siebie leżących, punktów (na rys. 2.75b pokazano w kole powiększony odcinek
zawierającego specjalistyczne oprogramowanie w celu ich opracowania. Oprogramowanie to, bazując na wyznaczonych współrzędnych &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; wybranych punktów, pozwala na:<br>- obliczenie długości odcinków,<br>- obliczenie azymutów linii na podstawie współrzędnych dwóch określonych punktów,<br>- określenie równania linii przechodzącej przez wskazane punkty (aproksymacja wielomianowa),<br>- obliczanie pól figur ograniczonych zarówno bokami prostoliniowymi, jak i krzywoliniowymi.<br>W praktyce stosowane są trzy rodzaje digitalizacji (rys. 2.75):<br>- digitalizacja punktowa, której rezultatem sa współrzędne &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; oddzielnych punktów (rys. 2.75a),<br>- digitalizacja liniowa, w której przebieg linii zapisywany jest w postaci zbioru par współrzędnych &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; kolejnych, blisko siebie leżących, punktów (na rys. 2.75b pokazano w kole powiększony odcinek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego