Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
jest duża skuteczność reakcji w szerokim zakresie pH od 3 do 12. Najszybciej jednak reakcja przebiega w zakresie pH 45. Reakcja jest silnie egzotermiczna. Może prowadzić do ogrzania się roztworu nawet do kilkudziesięciu stopni, dlatego odczynnik należy dawkować powoli. Teoretyczne zapotrzebowanie H2O2 wynosi 1,3kg czystego nadtlenku na 1kg CN. W praktyce zużycie jest znacznie większe: przy dużym stężeniu cyjanków należy dać 3kg H2O2 , przy małym aż 8kg H2O2 . Dlatego metoda ta jest bardziej praktyczna w odniesieniu do ścieków stężonych.
Czas pełnego utleniania wynosi ok. 3 h. Reakcję przyspiesza katalizator miedziowy. Do utleniania cyjanków nadtlenkiem wodoru produkowany jest w Niemczech zestaw pod
jest duża skuteczność reakcji w szerokim zakresie pH od 3 do 12. Najszybciej jednak reakcja przebiega w zakresie pH 45. Reakcja jest silnie egzotermiczna. Może prowadzić do ogrzania się roztworu nawet do kilkudziesięciu stopni, dlatego odczynnik należy dawkować powoli. Teoretyczne zapotrzebowanie H2O2 wynosi 1,3kg czystego nadtlenku na 1kg CN. W praktyce zużycie jest znacznie większe: przy dużym stężeniu cyjanków należy dać 3kg H2O2 , przy małym aż 8kg H2O2 . Dlatego metoda ta jest bardziej praktyczna w odniesieniu do ścieków stężonych.<br>Czas pełnego utleniania wynosi ok. 3 h. Reakcję przyspiesza katalizator miedziowy. Do utleniania cyjanków nadtlenkiem wodoru produkowany jest w Niemczech zestaw pod
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego