Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
metodologicznego ideału, tj. gotowej i należycie uzasadnionej teorii. Ów ideał jest odpowiedzialny za to, że w potocznym wyobrażeniu działalność badawcza przebiega wedle skodyfikowanych metod, których opis znaleźć można w stosownych źródłach; dzięki temu nabywałoby się kompetencji w uprawianiu nauki, tak jak nabywamy kompetencji np. historycznych przez studiowanie historii z podręcznika. W rzeczywistości opanowywanie zasad pracy naukowej dokonuje się głównie drogą naśladownictwa, ponieważ metody uzasadniania rzadko bywają formułowane, a nawet uświadamiane, a co do metod dokonywania odkrycia, to samo ich istnienie wydaje się wątpliwe. Nie jest zatem obojętne, kto formuje postępowanie badawcze, stając się wybranym do naśladowania wzorem w tym względzie.
Chodzi tu
metodologicznego ideału, tj. gotowej i należycie uzasadnionej teorii. Ów ideał jest odpowiedzialny za to, że w potocznym wyobrażeniu działalność badawcza przebiega wedle skodyfikowanych metod, których opis znaleźć można w stosownych źródłach; dzięki temu nabywałoby się kompetencji w uprawianiu nauki, tak jak nabywamy kompetencji np. historycznych przez studiowanie historii z podręcznika. W rzeczywistości opanowywanie zasad pracy naukowej dokonuje się głównie drogą naśladownictwa, ponieważ metody uzasadniania rzadko bywają formułowane, a nawet uświadamiane, a co do metod dokonywania odkrycia, to samo ich istnienie wydaje się wątpliwe. Nie jest zatem obojętne, kto formuje postępowanie badawcze, stając się wybranym do naśladowania wzorem w tym względzie.<br> Chodzi tu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego