Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
praw, fora i rady konsultacyjne, planowanie doradztwa, formy zinstytucjonalizowanej współpracy między organami rządowymi a stowarzyszeniami obywateli),
• praktyki demokracji bezpośredniej (referenda, badania opinii społecznej, udział środków masowego przekazu),
• politykę pozytywnej dyskryminacji (i jej często niekorzystne skutki).

Nowe formy partnerstwa między podmiotami społecznymi

Uczestnictwo jest kluczowym słowem w retoryce rozwoju. W rzeczywistości jednak strategie rozwojowe są obmyślane na szczeblu centralnym i narzucane z góry. Koniecznie trzeba przywrócić do łask odwrotne podejście, preferujące inicjatywy oddolne, szczególnie w odniesieniu do rozpoznawania rzeczywistych potrzeb ludności, a tym samym tworzenia hierarchii potrzeb. Oznacza to przekazanie w ręce danej społeczności decyzji w większości dotyczących jej spraw - krótko
praw, fora i rady konsultacyjne, planowanie doradztwa, formy zinstytucjonalizowanej współpracy między organami rządowymi a stowarzyszeniami obywateli),<br>&#149; praktyki demokracji bezpośredniej (referenda, badania opinii społecznej, udział środków masowego przekazu),<br>&#149; politykę pozytywnej dyskryminacji (i jej często niekorzystne skutki). <br><br>&lt;tit&gt;Nowe formy partnerstwa między podmiotami społecznymi&lt;/&gt;<br><br>Uczestnictwo jest kluczowym słowem w retoryce rozwoju. W rzeczywistości jednak strategie rozwojowe są obmyślane na szczeblu centralnym i narzucane z góry. Koniecznie trzeba przywrócić do łask odwrotne podejście, preferujące inicjatywy oddolne, szczególnie w odniesieniu do rozpoznawania rzeczywistych potrzeb ludności, a tym samym tworzenia hierarchii potrzeb. Oznacza to przekazanie w ręce danej społeczności decyzji w większości dotyczących jej spraw - krótko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego