Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
godzin zamiast 40 dni jak podali Cardanus i Maiolus, od których prawdopodobnie Chmielowski zaczerpnął tę wiadomość. Wymienieni autorzy zresztą także pomylili się, gdyż Pliniusz wspominał o 11 dniach, widocznie był to błąd odczytania - lub druku - XL zamiast XI.
Szczególnie liczne są pomyłki Chmielowskiego przy podawaniu nazw minerałów: strona 155>.

3.WIADOMOŚCI O METALACH
Chmielowski, jak już wspomniano, nie uwzględniał metali w swym opisie "historii naturalnej". Wiadomości o metalach są natomiast rozproszone w kilku częściach Nowych Aten a zwłaszcza w rozdziale "O sekretach osobliwych" (tom III), gdzie został zebrane - w sposób nader chaotyczny - różne porady gospodarskie i rzemieślnicze.
Tego rodzaju popularna literatura
godzin zamiast 40 dni jak podali Cardanus i Maiolus, od których prawdopodobnie Chmielowski zaczerpnął tę wiadomość. Wymienieni autorzy zresztą także pomylili się, gdyż Pliniusz wspominał o 11 dniach, widocznie był to błąd odczytania - lub druku - XL zamiast XI.<br> Szczególnie liczne są pomyłki Chmielowskiego przy podawaniu nazw minerałów: &lt;gap&gt; strona 155>.<br><br>&lt;tit1&gt;3.WIADOMOŚCI O METALACH&lt;/tit1&gt;<br> Chmielowski, jak już wspomniano, nie uwzględniał metali w swym opisie "historii naturalnej". Wiadomości o metalach są natomiast rozproszone w kilku częściach &lt;hi rend="italic"&gt;Nowych Aten&lt;/hi&gt; a zwłaszcza w rozdziale "O sekretach osobliwych" (tom III), gdzie został zebrane - w sposób nader chaotyczny - różne porady gospodarskie i rzemieślnicze.<br> Tego rodzaju popularna literatura
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego