Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 01.03 (1)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Połączone były one dobrymi drogami, a straże porozumiewały się za pomocą sygnalizacji świetlnej. W ten sposób narodził się Limes Panoński, Alutanus i Danubiański w dzisiejszej Rumunii. Limesy docierały nawet w pobliże dawnych granic Rzeczypospolitej chroniąc pas mołdawski między Dniestrem a Dunajem.

Mur Chiński

Najbardziej znany stał się na tych ziemiach Wał Trajana, zbudowany po 106 r. na rozkaz cesarza po pokonaniu Daków Decebala. Resztki tej ziemno-kamiennej budowli biegnącej powyżej delty Dunaju do Morza Czarnego ostały się do dziś. Być może to m.in. w nich, w Mołdawii między Dniestrem a Prutem, bronił się hetman Stanisław Żółkiewski w nieszczęsnej kampanii cecorskiej
Połączone były one dobrymi drogami, a straże porozumiewały się za pomocą sygnalizacji świetlnej. W ten sposób narodził się Limes Panoński, Alutanus i Danubiański w dzisiejszej Rumunii. Limesy docierały nawet w pobliże dawnych granic Rzeczypospolitej chroniąc pas mołdawski między Dniestrem a Dunajem.<br><br>&lt;tit&gt;Mur Chiński&lt;/&gt;<br><br>Najbardziej znany stał się na tych ziemiach Wał Trajana, zbudowany po 106 r. na rozkaz cesarza po pokonaniu Daków Decebala. Resztki tej ziemno-kamiennej budowli biegnącej powyżej delty Dunaju do Morza Czarnego ostały się do dziś. Być może to m.in. w nich, w Mołdawii między Dniestrem a Prutem, bronił się hetman Stanisław Żółkiewski w nieszczęsnej kampanii cecorskiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego