Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy bankowe
Rok: 2003
48 godzin od jego zajścia i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia,
skontaktować się z administratorem programu Aon Polska Warranty Group Sp. z o.o. tel: +48 (prefix) (22) 556 28 99 w celu uzyskania wszystkich informacji i Wniosku o wypłatę odszkodowania. Szkodę należy zgłosić w przeciągu 30 dni od momentu zdarzenia. Wraz z kompletnym Wnioskiem należy zgromadzić pozostałe wymagane dokumenty:
- wyciąg,
- potwierdzenie zgłoszenia na policji,
- inne dokumenty, które PZU S.A. lub administrator uznają za niezbędne.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do administratora w ciągu 30 dni od zajścia zdarzenia na adres: Aon Polska Warranty Group Sp. z o. o.
Ul. Tamka 38
00
48 godzin od jego zajścia i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia,<br>skontaktować się z administratorem programu &lt;name type="org"&gt;Aon Polska Warranty Group&lt;/&gt; Sp. z o.o. tel: +48 (prefix) (22) 556 28 99 w celu uzyskania wszystkich informacji i Wniosku o wypłatę odszkodowania. Szkodę należy zgłosić w przeciągu 30 dni od momentu zdarzenia. Wraz z kompletnym Wnioskiem należy zgromadzić pozostałe wymagane dokumenty:<br>- wyciąg,<br>- potwierdzenie zgłoszenia na policji,<br>- inne dokumenty, które &lt;name type="org"&gt;PZU&lt;/&gt; S.A. lub administrator uznają za niezbędne.<br>Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do administratora w ciągu 30 dni od zajścia zdarzenia na adres: &lt;name type="org"&gt;Aon Polska Warranty Group&lt;/&gt; Sp. z o. o.<br>Ul. Tamka 38<br>00
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego