Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
cyrkulacji wód ma nawet nieznaczna zmienność gęstości wody.

Barwa wody

Wiele jezior na kuli ziemskiej, z uwagi na swą specyficzną barwę, nosi nazwy związane właśnie z nią. Barwa wody jest determinowana splotem czynników natury biologicznej, chemicznej i fizycznej. Barwa wód jeziornych, w odróżnieniu od wód oceanicznych, wykazuje znacznie większe zróżnicowanie. Wydziela się dwa rodzaje barw, tj. rzeczywistą i pozorną. Ta pierwsza jest wywołana rozpuszczonymi związkami lub substancjami w postaci koloidów, druga zaś obecnością zawiesiny. Ten rodzaj zabarwienia występuje często w jeziorach w strefach ujść rzecznych przy intensywnych dopływach oraz przy brzegach podczas wzmożonej abrazji brzegów klifowych. Zmącenie wody jest przeszkodą w
cyrkulacji wód ma nawet nieznaczna zmienność gęstości wody.<br><br>&lt;tit&gt;Barwa wody&lt;/&gt;<br><br>Wiele jezior na kuli ziemskiej, z uwagi na swą specyficzną barwę, nosi nazwy związane właśnie z nią. Barwa wody jest determinowana splotem czynników natury biologicznej, chemicznej i fizycznej. Barwa wód jeziornych, w odróżnieniu od wód oceanicznych, wykazuje znacznie większe zróżnicowanie. Wydziela się dwa rodzaje barw, tj. rzeczywistą i pozorną. Ta pierwsza jest wywołana rozpuszczonymi związkami lub substancjami w postaci koloidów, druga zaś obecnością zawiesiny. Ten rodzaj zabarwienia występuje często w jeziorach w strefach ujść rzecznych przy intensywnych dopływach oraz przy brzegach podczas wzmożonej abrazji brzegów klifowych. Zmącenie wody jest przeszkodą w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego