Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn, Johann J. Eschenburg czy Immanuel Kant. Nie zrywał wszakże tym samym ani z tradycją grecko-rzymskiego antyku, ani z programem literackim oświeceniowego klasycyzmu, wielokrotnie przywołując w swych rozważaniach nazwiska Arystotelesa, Platona i Horacego oraz nawołując do przestrzegania zasad dobrego smaku, zdrowego rozsądku i praw przyrodzenia. Wymownym świadectwem tego, w jakim kierunku ewoluowały refleksje i ustalenia naukowo-badawcze Borowskiego, jest nie tylko rozprawa konkursowa, inspirowana przecież w poważnym stopniu przez Ernesta Groddecka, ale wymowny fakt, że już w następnym roku po śmierci swego poprzednika opublikował na łamach „Dziennika Wileńskiego" (1815 t. 1) obszerny artykuł O życiu
Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn, Johann J. Eschenburg czy Immanuel Kant. Nie zrywał wszakże tym samym ani z tradycją grecko-rzymskiego antyku, ani z programem literackim oświeceniowego klasycyzmu, wielokrotnie przywołując w swych rozważaniach nazwiska Arystotelesa, Platona i Horacego oraz nawołując do przestrzegania zasad dobrego smaku, zdrowego rozsądku i praw przyrodzenia. Wymownym świadectwem tego, w jakim kierunku ewoluowały refleksje i ustalenia naukowo-badawcze Borowskiego, jest nie tylko rozprawa konkursowa, inspirowana przecież w poważnym stopniu przez Ernesta Groddecka, ale wymowny fakt, że już w następnym roku po śmierci swego poprzednika opublikował na łamach „Dziennika Wileńskiego" (1815 t. 1) obszerny artykuł O życiu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego