Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Siemens w Polsce
Rok: 2002
w coraz większym stopniu zależne od sieci zintegrowanych. Stawia to jasne wyzwanie: firmy zapewniające usługi telekomunikacyjne muszą oferować sieci o pojemności, wydajności i jakości transmisji zdolnych zaspokoić stale rosnące potrzeby. Jednocześnie zarówno Klienci indywidualni, jak i całe korporacje wymagają coraz bardziej zindywidualizowanego serwisu, dowolnej usługi w dowolnym miejscu i czasie.
Wyzwanie to z kolei jasno określa możliwe rozwiązania. Architektura sieciowa musi zapewniać z jednej strony pełną zgodność - dzięki otwartym platformom i interfejsom - ze stosowanymi standardami, z drugiej zaś umożliwiać różnorodność rozwiązań i mobilność, zapewniając jednocześnie elastyczne zarządzanie siecią gwarantujące wysoką dostępność i niezawodność oraz serwisowanie na każdym etapie.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
w coraz większym stopniu zależne od sieci zintegrowanych. Stawia to jasne wyzwanie: firmy zapewniające usługi telekomunikacyjne muszą oferować sieci o pojemności, wydajności i jakości transmisji zdolnych zaspokoić stale rosnące potrzeby. Jednocześnie zarówno Klienci indywidualni, jak i całe korporacje wymagają coraz bardziej zindywidualizowanego serwisu, dowolnej usługi w dowolnym miejscu i czasie.<br>Wyzwanie to z kolei jasno określa możliwe rozwiązania. Architektura sieciowa musi zapewniać z jednej strony pełną zgodność - dzięki otwartym platformom i interfejsom - ze stosowanymi standardami, z drugiej zaś umożliwiać różnorodność rozwiązań i mobilność, zapewniając jednocześnie elastyczne zarządzanie siecią gwarantujące wysoką dostępność i niezawodność oraz serwisowanie na każdym etapie.<br>Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego