Typ tekstu: Książka
Autor: Malik Krystyna Raciborska Maria
Tytuł: Przewodnik po Polsce - cz. 1
Rok: 1997
przemysł włókienniczy, drzewny, cegielnia, młyn, przetwórnia owocowo-warzywnicza).
Wspomniany 1292 jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich, 1331 spalony przez Krzyżaków, 1360 prawa miejskie. Po rozbiorach rząd pruski konfiskuje dobra opatowskie. Napoleon nadaje je gen. Zajączkowi. 1824 powstaje fabryka sukna.
Kościół pseudogotycki z fragmentem murów z kościoła średniowiecznego i klasycystyczną kaplicą grobową gen. Zajączka. Pałac z końca XIX w. w dużym parku krajobrazowym podziwianym przez Niemcewicza, założ. na pocz. XIX w. Dworskie zabudowania gospodarskie, kasycystyczne z pocz. XIX w. D. fabryka sukna 1824, obecnie Muzeum Historii Przemysłu (m. in.
maszyny włókiennicze, tkackie, a także kolekcja pianin). Naprzeciw kościoła "domek gotycki'' pocz. XIX w. W
przemysł włókienniczy, drzewny, cegielnia, młyn, przetwórnia owocowo-warzywnicza). <br>Wspomniany 1292 jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich, 1331 spalony przez Krzyżaków, 1360 prawa miejskie. Po rozbiorach rząd pruski konfiskuje dobra opatowskie. Napoleon nadaje je gen. Zajączkowi. 1824 powstaje fabryka sukna. <br>Kościół pseudogotycki z fragmentem murów z kościoła średniowiecznego i klasycystyczną kaplicą grobową gen. Zajączka. Pałac z końca XIX w. w dużym parku krajobrazowym podziwianym przez Niemcewicza, założ. na pocz. XIX w. Dworskie zabudowania gospodarskie, kasycystyczne z pocz. XIX w. D. fabryka sukna 1824, obecnie Muzeum Historii Przemysłu (m. in. <br>maszyny włókiennicze, tkackie, a także kolekcja pianin). Naprzeciw kościoła "domek gotycki'' pocz. XIX w. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego