Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
centryczny w stosunku do deskowania.
17.5.2. Sposób układania mieszanki betonowej
Mieszankę betonową można układać:
warstwami poziomymi ciągłymi (rys. 17.14a),
warstwami poziomymi ze stopniami (rys. 17.14b),
warstwami pochyłymi (rys. 17.14c).
Sposoby układania mieszanki betonowej: a - poziomymi warstwami ciągłymi, b - poziomymi warstwami ze stopniami, c - warstwami pochyłymi
Zasada układania poziomymi warstwami ciągłymi polega na tym, że mieszankę układa się od razu na całej powierzchni betonowanego elementu. System ten jest bardzo korzystny, zwłaszcza przy elementach o niezbyt dużych wymiarach w rzucie poziomym. W zależności od wysokości elementu, można układać mieszankę od razu na pełną wysokość lub warstwami o grubości
centryczny w stosunku do deskowania. <br>&lt;tit&gt;17.5.2. Sposób układania mieszanki betonowej&lt;/&gt;<br>Mieszankę betonową można układać:<br>warstwami poziomymi ciągłymi (rys. 17.14a),<br>warstwami poziomymi ze stopniami (rys. 17.14b),<br>warstwami pochyłymi (rys. 17.14c).<br>Sposoby układania mieszanki betonowej: a - poziomymi warstwami ciągłymi, b - poziomymi warstwami ze stopniami, c - warstwami pochyłymi<br>Zasada układania poziomymi warstwami ciągłymi polega na tym, że mieszankę układa się od razu na całej powierzchni betonowanego elementu. System ten jest bardzo korzystny, zwłaszcza przy elementach o niezbyt dużych wymiarach w rzucie poziomym. W zależności od wysokości elementu, można układać mieszankę od razu na pełną wysokość lub warstwami o grubości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego