Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
i oddziaływania na środowisko, a część IV opisuje źródła obciążeń w ośmiu oddzielnych sektorach gospodarczych. Część V podsumowuje 12 największych problemów ekologicznych Europy.Dalsze działania w Polsce powinny iść w dwu kierunkach:
Zmniejszenie strat (polepszenie wskaźnika wykorzystania zasobów geologicznych).
Ograniczenie eksportu nie przetworzonych surowców, a szczególnie węgla kamiennego i miedzi.
Zasada ochrony złóż wymaga oszczędnej, racjonalnej gospodarki posiadanymi zasobami. Budowa nowych kopalń będzie powodować coraz większe straty środowiskowe. Każde działanie górnicze prowadzi do zużycia zasobów kopalin i degradacji środowiska przyrodniczego. Z tego też względu najistotniejszym problemem jest ograniczenie do niezbędnego minimum działalności górniczej. Można to osiągnąć przez stosowanie technologii mało- i
i oddziaływania na środowisko, a część IV opisuje źródła obciążeń w ośmiu oddzielnych sektorach gospodarczych. Część V podsumowuje 12 największych problemów ekologicznych Europy.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Dalsze działania w Polsce powinny iść w dwu kierunkach:<br>Zmniejszenie strat (polepszenie wskaźnika wykorzystania zasobów geologicznych).<br>Ograniczenie eksportu nie przetworzonych surowców, a szczególnie węgla kamiennego i miedzi.<br>Zasada ochrony złóż wymaga oszczędnej, racjonalnej gospodarki posiadanymi zasobami. Budowa nowych kopalń będzie powodować coraz większe straty środowiskowe. Każde działanie górnicze prowadzi do zużycia zasobów kopalin i degradacji środowiska przyrodniczego. Z tego też względu najistotniejszym problemem jest ograniczenie do niezbędnego minimum działalności górniczej. Można to osiągnąć przez stosowanie technologii mało- i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego