Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
kategorii w mierniku pieniężnym umożliwia obliczenie wskaźników ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia jakościowego, z zastosowaniem typowych formuł ilorazowych lub różnicowych. Wskaźniki te służą do bezwzględnej i względnej oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia jakościowego. Takie ujmowanie i rozwiązywanie problemu weryfikacji ekonomicznej umożliwia traktowanie przedsięwzięć (celów) jakościowych jak wszystkich innych przedsięwzięć (celów) gospodarczych.

6 Zasada synergii
Stosowanie zasady synergii polega na uwzględnianiu w badaniu i kształtowaniu jakości przedmiotów zjawiska synergii. Zjawisko to nie zostało, jak dotąd, dostatecznie objaśnione mimo, że jest obiektem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak: chemia, fizyka, medycyna, filozofia, socjologia, prakseologia, ekologia, nauki organizacji i zarządzania. Etymologia synergii nawiązuje do greckiego słowa
kategorii w mierniku pieniężnym umożliwia obliczenie wskaźników ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia jakościowego, z zastosowaniem typowych formuł ilorazowych lub różnicowych. Wskaźniki te służą do bezwzględnej i względnej oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia jakościowego. Takie ujmowanie i rozwiązywanie problemu weryfikacji ekonomicznej umożliwia traktowanie przedsięwzięć (celów) jakościowych jak wszystkich innych przedsięwzięć (celów) gospodarczych.<br><br>&lt;tit&gt;6 Zasada synergii&lt;/&gt;<br>Stosowanie zasady synergii polega na uwzględnianiu w badaniu i kształtowaniu jakości przedmiotów zjawiska synergii. Zjawisko to nie zostało, jak dotąd, dostatecznie objaśnione mimo, że jest obiektem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak: chemia, fizyka, medycyna, filozofia, socjologia, prakseologia, ekologia, nauki organizacji i zarządzania. Etymologia synergii nawiązuje do greckiego słowa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego