Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
ulokowane w Azji zaledwie 23 mln dolarów, w 1908 r. - 235 mln dolarów, a w 1914 r. - 245 mln dolarów. Na początku XX w. gospodarka amerykańska już w znacznym stopniu opierała się na zagranicznej ekspansji, która stanowiła około 10% w stosunku do produktu narodowego. Obiektem szczególnego zainteresowania stały się Chiny. Zasada utrzymania polityki otwartych drzwi w handlu z Chinami nie miała na celu idealistycznych dążeń niesienia pomocy Chinom lub uratowania tego kraju przed zniewoleniem przez inne mocarstwa imperialistyczne - jak się to niekiedy przedstawia w amerykańskich podręcznikach historii dyplomacji. Miała głównie na uwadze własne, partykularne interesy ekonomiczne. Kapitał amerykański okazywał coraz większe
ulokowane w Azji zaledwie 23 mln dolarów, w 1908 r. - 235 mln dolarów, a w 1914 r. - 245 mln dolarów. Na początku XX w. gospodarka amerykańska już w znacznym stopniu opierała się na zagranicznej ekspansji, która stanowiła około 10% w stosunku do produktu narodowego. Obiektem szczególnego zainteresowania stały się Chiny. Zasada utrzymania polityki otwartych drzwi w handlu z Chinami nie miała na celu idealistycznych dążeń niesienia pomocy Chinom lub uratowania tego kraju przed zniewoleniem przez inne mocarstwa imperialistyczne - jak się to niekiedy przedstawia w amerykańskich podręcznikach historii dyplomacji. Miała głównie na uwadze własne, partykularne interesy ekonomiczne. Kapitał amerykański okazywał coraz większe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego