Typ tekstu: Książka
Autor: Mac Jerzy Sławomir
Tytuł: Tajemnica Amwaya
Rok: 1998
linii sponsorowania.
4.5. Małżeństwo pomiędzy sponsorem a dystrybutorem i inne podobne okoliczności nie mogą prowadzić do łączenia biznesów dystrybutorskich, które powinny pozostać odrębne.
Według Zasad postępowania dystrybutorzy powinni:
- bezpłatnie szkolić i osobiście motywować do rozwoju ich biznesu sponsorowanych dystrybutorów, - dołożyć wszelkich starań, aby każdy rozumiał wszystkie zobowiązania wyrażone w Zasadach i wynikające z nich konsekwencje, - zachęcać sponsorowanych osobiście dystrybutorów do uczestniczenia w spotkaniach i innych imprezach organizowanych przez Amway, - zachęcać dystrybutorów sponsorowanych osobiście do prowadzenia działalności zgodnej z Zasadami postępowania i polityką Amway.
Dystrybutorowi nie wolno lub zabrania się - pod rygorem wykluczenia, zawieszenia lub pozbawienia praw sponsorskich: - nagrywać przemówień i
linii sponsorowania.<br>4.5. Małżeństwo pomiędzy sponsorem a dystrybutorem i inne podobne okoliczności nie mogą prowadzić do łączenia biznesów dystrybutorskich, które powinny pozostać odrębne.&lt;/&gt;<br>Według Zasad postępowania dystrybutorzy powinni:<br>&lt;q&gt;- bezpłatnie szkolić i osobiście motywować do rozwoju ich biznesu sponsorowanych dystrybutorów, - dołożyć wszelkich starań, aby każdy rozumiał wszystkie zobowiązania wyrażone w Zasadach i wynikające z nich konsekwencje, - zachęcać sponsorowanych osobiście dystrybutorów do uczestniczenia w spotkaniach i innych imprezach organizowanych przez Amway, - zachęcać dystrybutorów sponsorowanych osobiście do prowadzenia działalności zgodnej z Zasadami postępowania i polityką Amway.<br>Dystrybutorowi nie wolno lub zabrania się - pod rygorem wykluczenia, zawieszenia lub pozbawienia praw sponsorskich: - nagrywać przemówień i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego