Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
układem związany jest jednolity globalny trójwymiarowy układ współrzędnych prostokątnych z początkiem układu w centrum Ziemi, zwany układem WGS-84 (rys. 1.9). Geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84 jest kolejną uściśloną wersją Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System). Układ współrzędnych w tym systemie ma początek (0) w środku ciężkości masy Ziemi i przyjmuje się, że oś prawie pokrywa się z osią obrotu Ziemi. Wzajemnie do siebie prostopadłe osie i leżą w płaszczyźnie równika z tym, że oś przechodzi przez punkt przecięcia równika z południkiem Greenwich.
Zgodnie z Instrukcją Techniczną 0-1 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Polsce, dotychczas przyjmowano jako
układem związany jest jednolity globalny trójwymiarowy układ współrzędnych prostokątnych z początkiem układu w centrum Ziemi, zwany układem WGS-84 (rys. 1.9). Geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84 jest kolejną uściśloną wersją Światowego Systemu Geodezyjnego (&lt;HI rend="italic"&gt;World Geodetic System&lt;/HI&gt;). Układ współrzędnych w tym systemie ma początek (0) w środku ciężkości masy Ziemi i przyjmuje się, że oś &lt;gap&gt; prawie pokrywa się z osią obrotu Ziemi. Wzajemnie do siebie prostopadłe osie &lt;gap&gt; i &lt;gap&gt; leżą w płaszczyźnie równika z tym, że oś &lt;gap&gt; przechodzi przez punkt przecięcia równika z południkiem Greenwich.<br>Zgodnie z Instrukcją Techniczną 0-1 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Polsce, dotychczas przyjmowano jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego