Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wszechświat
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1958
że obszary te nie są zasypywane przez burze piaskowe. Istnienie ożywionych form materii na Marsie wydaje się bardzo prawdopodobne, lecz trudno powiedzieć, czy są to rośliny typu ziemskiego. Drogi ewolucji związków organicznych, choćby ze względu na inne warunki fizyczno-klimatyczne, musiały doprowadzić do innych form niż te, które obserwujemy na Ziemi. Jedynie niektóre procesy fizjologiczne u nich zachodzące mogą być podobne do procesów zachodzących u organizmów ziemskich. Z tego powodu bardziej celowe będzie użycie terminu biostrefy na określenie skupień swoistych dla danej planety form żywej materii.
Dokonany powyżej przegląd ekologicznych warunków na planetach krążących w strefie ekosfery Słońca pozwala na stwierdzenie
że obszary te nie są zasypywane przez burze piaskowe. Istnienie ożywionych form materii na Marsie wydaje się bardzo prawdopodobne, lecz trudno powiedzieć, czy są to rośliny typu ziemskiego. Drogi ewolucji związków organicznych, choćby ze względu na inne warunki fizyczno-klimatyczne, musiały doprowadzić do innych form niż te, które obserwujemy na Ziemi. Jedynie niektóre procesy fizjologiczne u nich zachodzące mogą być podobne do procesów zachodzących u organizmów ziemskich. Z tego powodu bardziej celowe będzie użycie terminu biostrefy na określenie skupień swoistych dla danej planety form żywej materii.<br> Dokonany powyżej przegląd ekologicznych warunków na planetach krążących w strefie ekosfery Słońca pozwala na stwierdzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego