Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
atmosferze określa się zazwyczaj liczbą cząstek zawartych w 1 cm3.
Wszystkie zanieczyszczenia występujące w atmosferze ziemskiej ze względu na genezę można podzielić na dwie grupy. Mogą one być pochodzenia naturalnego lub sztucznego (pochodzenia antropogenicznego).Promieniowanie słoneczne stanowi główne źródło ciepła dla Ziemi i jej atmosfery, bowiem ciepło płynące z wnętrza Ziemi oraz od innych gwiazd dociera do powierzchni Ziemi w znikomych ilościach.
Na podstawie wieloletnich obserwacji i pomiarów stwierdzono, że Ziemia znajduje się w stanie równowagi cieplnej. Ziemia wraz z atmosferą uzyskuje ciepło w wyniku pochłaniania promieniowania słonecznego, a w wyniku wypromieniowania własnego traci ciepło. Można stąd wysunąć wniosek, że dopływ
atmosferze określa się zazwyczaj liczbą cząstek zawartych w 1 cm&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br> Wszystkie zanieczyszczenia występujące w atmosferze ziemskiej ze względu na genezę można podzielić na dwie grupy. Mogą one być pochodzenia naturalnego lub sztucznego (pochodzenia antropogenicznego).<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br> Promieniowanie słoneczne stanowi główne źródło ciepła dla Ziemi i jej atmosfery, bowiem ciepło płynące z wnętrza Ziemi oraz od innych gwiazd dociera do powierzchni Ziemi w znikomych ilościach.<br> Na podstawie wieloletnich obserwacji i pomiarów stwierdzono, że Ziemia znajduje się w stanie równowagi cieplnej. Ziemia wraz z atmosferą uzyskuje ciepło w wyniku pochłaniania promieniowania słonecznego, a w wyniku wypromieniowania własnego traci ciepło. Można stąd wysunąć wniosek, że dopływ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego