Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
2). Osiąga się w nich strumienie rzędu ((...)) większe (ostatnio do ((...))
Wydajności neutronów w niektórych reakcjach przeprowadzanych za pomocą akceleratorów przedstawiono w tab. 6.3.

6.2. Reaktory jądrowe

Opis reaktorów jądrowych został umieszczony w niniejszym rozdziale, poświęconym źródłom cząstek bombardujących, ze względu na to, że reaktory są najważniejszym źródłem neutronów. Znaczenie reaktorów jądrowych wybiega jednak daleko poza reakcje powodowane przez neutrony i przede wszystkim dotyczy dostarczania energii, o czym nadmienialiśmy w p. 4.7.1.
Wszystkie reaktory pracują na zasadzie reakcji rozszczepienia (p. 4.7), przy czym materiałem rozszczepialnym, wyłącznie stosowanym w praktyce, jest uran i pluton. Rozwiązania techniczne przyjęte w
2). Osiąga się w nich strumienie rzędu ((...)) większe (ostatnio do ((...))<br> Wydajności neutronów w niektórych reakcjach przeprowadzanych za pomocą akceleratorów przedstawiono w tab. 6.3.<br><br>&lt;tit&gt;6.2. Reaktory jądrowe&lt;/&gt;<br><br> Opis reaktorów jądrowych został umieszczony w niniejszym rozdziale, poświęconym źródłom cząstek bombardujących, ze względu na to, że reaktory są najważniejszym źródłem neutronów. Znaczenie reaktorów jądrowych wybiega jednak daleko poza reakcje powodowane przez neutrony i przede wszystkim dotyczy dostarczania energii, o czym nadmienialiśmy w p. 4.7.1.<br> Wszystkie reaktory pracują na zasadzie reakcji rozszczepienia (p. 4.7), przy czym materiałem rozszczepialnym, wyłącznie stosowanym w praktyce, jest uran i pluton. Rozwiązania techniczne przyjęte w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego