Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
Należy jednak podkreślić, że rozwój nauk ekonomicznych w ciągu ostatnich 20 lat pozwolił na uwzględnienie wielu rzeczywiście występujących ograniczeń: niepełnej i asymetrycznej informacji, niepewności i ryzyka, niekompletnych kontraktów, etc. Wiele sztywnych założeń klasycznej teorii ekonomii zostało odrzuconych. Różne nurty analizy ekonomicznej dają podstawy do nowego spojrzenia na problem praw własności.
Znaczenie struktury własności jest jasno podkreślane przez teorię kontraktów niekompletnych zainicjowaną w latach osiemdziesiątych przez Grossmana i Harta. Pojęcie kontraktu pełnego lub wyczerpującego oznacza, że możliwe jest zawarcie takiej umowy, która jest w stanie przewidzieć wszystkie możliwe przyszłe "stany natury", gdzie wyniki zachowań odpowiadających tym stanom natury są weryfikowalne i każdemu
Należy jednak podkreślić, że rozwój nauk ekonomicznych w ciągu ostatnich 20 lat pozwolił na uwzględnienie wielu rzeczywiście występujących ograniczeń: niepełnej i asymetrycznej informacji, niepewności i ryzyka, niekompletnych kontraktów, etc. Wiele sztywnych założeń klasycznej teorii ekonomii zostało odrzuconych. Różne nurty analizy ekonomicznej dają podstawy do nowego spojrzenia na problem praw własności. <br>Znaczenie struktury własności jest jasno podkreślane przez teorię kontraktów niekompletnych zainicjowaną w latach osiemdziesiątych przez Grossmana i Harta. Pojęcie kontraktu pełnego lub wyczerpującego oznacza, że możliwe jest zawarcie takiej umowy, która jest w stanie przewidzieć wszystkie możliwe przyszłe "stany natury", gdzie wyniki zachowań odpowiadających tym stanom natury są weryfikowalne i każdemu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego