Typ tekstu: Książka
Autor: Mórawski Karol
Tytuł: Kartki z dziejów Żydów warszawskich
Rok: 1993
odezwę do społeczności żydowskiej miasta Warszawy,
ogłoszoną 3 września na łamach 247. numeru "Naszego Przeglądu",
w której wzywano: "Obywatele
Żydzi! W tej doniosłej i nader odpowiedzialnej chwili
przedstawiciele wszystkich
żydowskich organizacji politycznych, społecznych i
gospodarczych, zebrani w piątek 1 września w Gminie Żydowskiej w
Warszawie, postanowili powołać do życia


Martyrologii Żydów w dniach wojny i okupacji niemieckiej,
przewidzianych do
zagłady w pierwszej kolejności, towarzyszyło bezwzględne
niszczenie jej wielowiekowego dorobku materialnego i
kulturowego. Hitlerowską tezę, iż "żaden
naród nie żyje dłużej niż dokumenty jego kultury", realizowano
na ziemiach
okupowanej Polski poprzez grabież dorobku oraz zabytków kultury materialnej
i duchowej ludności żydowskiej. Precyzyjnie
odezwę do społeczności żydowskiej miasta Warszawy,<br>ogłoszoną 3 września na łamach 247. numeru "Naszego Przeglądu",<br>w której wzywano: "Obywatele<br>Żydzi! W tej doniosłej i nader odpowiedzialnej chwili<br>przedstawiciele wszystkich<br>żydowskich organizacji politycznych, społecznych i<br>gospodarczych, zebrani w piątek 1 września w Gminie Żydowskiej w<br>Warszawie, postanowili powołać do życia<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br>Martyrologii Żydów w dniach wojny i okupacji niemieckiej,<br>przewidzianych do<br>zagłady w pierwszej kolejności, towarzyszyło bezwzględne<br>niszczenie jej wielowiekowego dorobku materialnego i<br>kulturowego. Hitlerowską tezę, iż "żaden<br>naród nie żyje dłużej niż dokumenty jego kultury", realizowano<br>na ziemiach<br>okupowanej Polski poprzez grabież dorobku oraz zabytków kultury materialnej<br>i duchowej ludności żydowskiej. Precyzyjnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego